บริษัท พี.เจ.ดีไซน์ จำกัด (P.J.Design CO.,LTD) คือผู้นำด้านสื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย โดยมีผลงานมากมายทั้งทางด้านความคิดและการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ทุกรูปแบบเพื่อสร้างมิติใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นภายในวงการโฆษณาอยู่เสมอทั้งงานด้าน INDOOR และ OUTDOOR ตลอดเวลา 40 กว่าปีที่ดำเนินธุรกิจ
เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เมืองมีความสวยงามน่าอยู่ตลอดไป โดยการผลิตงานโฆษณาทุกระบบการพิมพ์ที่ล้ำหน้า
กว่าใครในประเทศไทย
 
 
 
Copyright by P.J.design CO.,LTD.
Engine by MAKEWEBEASY